تبلیغات
Compare

مدیریت و كنترل اطلاعات مالی

 قابل توجه مدیران ارشد ، معاونین و مدیران مالی و حسابداران حرفه ای

گزارش مغایرت بین دفاتر مالی وحسابداری    Ver 1.1

موارد  استفاده :

 1. درصورتیكه مانده بدهكار یك حساب با مانده بستانكار در حساب دیگر مغایرت داشته باشد. مثال : در صورتیكه شما با یك بانك طرف حساب هستید و هرماه مغایرت بانكی می گیرید ، بدهكار حساب شما با بستانكار حساب بانك از یك طرف و بستانكار حساب شما با بدهكار حساب بانك میتواند با برنامه زیر رفع مغایرت دقیق گردد.

 2. رفع مغایرت بین سند های صندوق و دفتر كل.

 3. رفع مغایرت بین دفتر كل و سایر دفاتر . در صورت عدم تراز مانده حسابها.

 4. رفع مغایرت بین دفاتر موازی موجود . مثال : یكسری از اسناد در اكسل و همان سندها در دفاتر مكانیزه دیگر مانند : همكاران سیستم ، پارس سیستم یا هر توتال سیستم دیگر كه خروجی اكسل داشته باشد.

 5. رفع مغایرت بین كاردكس كل و تراز كل.

 

  روش كار برنامه :

در صورتیكه اطلاعات دفاتر مالی یا حسابداری ( اسناد ، رسیدها و ... ) با فرمت كد سند یا رسید و ....  به همراه ریال مربوطه در 2 دفتر مجزا ثبت شده باشد.

 

فرمت موجود در 2 دفتر اطلاعات اصلی

    

Daftar2.xls

    

Daftar1.xls

 • شماره سند

 • شماره رسید

 • شماره حواله

 • و .......

Field1

Field2

مبلغ رسید یا سند یا ... Rial1

Rial2

 

 

 جهت استخراج مغایرت ها بین 2 دفتر اطلاعات آنها با فرمت فوق ( كد - ریال ) باید در 2 فایل به نامهای

Daftar2.xls

Daftar1.xls

 وارد نموده و سپس آنها را ذخیره كرده و برنامه اصلی اجرا گردد.

 نكات مهم در ورود اطلاعات ستون A و ستون B :

 1. اطلاعات در ستون A حتماً باید با یك فرمت در 2 دفتر وارد گردد یعنی اگر در یك دفتر با فرمت عدد وارد شده در دیگری هم با فرمت عدد باشد.

 2. اطلاعات در ستون B حتماً باید با فرمت عددی باشد.

 در ذیل فرمت صفحه برنامه اصلی استخراج مغایرت ها را مشاهده می كنید.

  در صورتیكه اطلاعات اولیه در دو دفتر بصورت صحیح وارد شده باشد پس از فشار كلید " گزارش مغایرت بین 2 دفتر "

  كلیه مغایرتهای احتمالی با فرمت ذیل در گزارشی مطابق با گزارش پیوست تهیه خواهد شد.

  امكانات قابل توجه این بخش عبارتند از :

 1. شمارش تعداد برگه ( رسید یا سند یا حواله و ... )  و گزارش آن در لحظه خاتمه گزارش گیری.

 2. قابلیت تغییر كلمات داخل متن ها ی سرتیتر با تغییر كلمات درج شده سطرهای قرمز ، آبی و سبز ( قسمت راست گزارش ) .

 3. امكان تنظیم اتوماتیك قطر ستونها با كلیك  "  Auto Range " ( در صورت عدم مشاهده درست اعداد )

 4. امكان نمایش همزمان اطلاعات یك برگ خاص از دو دفتر در صفحه ای مجزا بشكل زیر :

    خصوصیات برنامه :

 1. سهولت در بكارگیری برنامه و ورود اطلاعات

 2. امنیت اطلاعات در تمامی صفحات برنامه ( صفحات قفل می باشد)

 3. امكان نصب برنامه به تعداد نیاز در قسمت های مختلف سازمان

 4. دارای پشتیبانی سریع ، قوی و كامل

 5. امكان پرینت گرفتن از گزارشات

 

     جهت تهیه این برنامه و نصب آن با ایمیل یا تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel : 0912-644-5937