به نام خدا

 

    تماس با مدیر سایت/Contact  ایمیل من

 وبلاگ من-->

شاخص های عملكرد كلیدی(Key Performance Indicators)

عمومی ,

سه شنبه 9 مرداد 1386


طبقه بندی موضوعی : مباحث عمومی فناوری اطلاعات
تاریخ انتشار : 08/05/1386
جمع آوری و ترجمه :
 مهدی انصاریان,  فائزه انصاریان
همكاران سیستم

شاخص‌ های عملكرد كلیدی، معیارهای اندازه‌گیری مالی و غیر مالی هستند كه به منظور تعیین كیفیت اهداف و انعكاس  عملكرد استراتژیك  یك سازمان بكار برده می شوند . این شاخص ها به منظور ارزیابی موقعیت كنونی شركت و تعیین راه كارهای مناسب برای  هوشمند كردن كسب و كار استفاده می‌شوند. فعالیت مراقبت و بازبینی شاخص‌های عملكرد كلیدیدر طول زمان به عنوان یك موضوع شناخته شده در مراقبت از فعالیت كسب و كار شركت ها مطرح می باشد . شاخص‌های عملكرد كلیدی  اغلب به عنوان یك "ارزش‌" استفاده می شوند و  برای اندازه‌گیری فعالیت‌هایی از قبیل میزان سودمندی  نقش رهبری در توسعه سازمان ، اشتغال، خدمات و رضایت ، با  مشكل مواجه می باشند . شاخص‌های عملكرد كلیدینوعا به استراتژی سازمان متصل شده‌اند (به عنوان مثال از طریق تكنیكهایی مانند ( Balance Scorecard ).

براساس نوع و استراتژی سازمان ها شاخص‌های عملكرد كلیدی با یكدیگر متفاوت می‌باشند. شاخص‌های عملكرد كلیدیبه اندازه‌گیری میزان یپیشرفت سازمان در جهت اهداف تعیین شده كمك می كنند ، ولیكن برای اندازه گیری فعالیت های  مبتنی بر دانش  مشكل دارند .
شاخص‌عملكرد كلیدی بخش كلیدی از یك هدف قابل اندازه‌گیری است كه از یك مسیر ، شاخص ، الگو برداری ، هدف و محدوده زمانی ساخته شده است . به عنوان مثال: " افزایش درآمد توسط هر فروشنده از ده پوند به 15 پوند "در این مثال درآمد توسط هر فروشنده یك شاخص می باشد . شاخص‌های عملكرد كلیدی  نباید با عوامل موفقیت بحرانی(Critical Success Factor) اشتباه شوند. همانطور كه در مثال بالا آمده ، عامل موفقیت بحرانی، عواملی هستند كه باید از قبل برای دست یافتن به اهداف تعیین شده باشند . به عنوان مثال، جا انداختن محصول در بازار.
 
شاخص‌های عملكرد با اهداف و محرك های كسب و كار فرق می كند . یك مدرسه ممكن است عدم موفقیت دانش‌آموزانش را به عنوان شاخص‌های عملكرد كلیدی مورد رسیدگی قرار دهد این عمل احتمالاً به فهمیدن جایگاه مدرسه در جامعه آموزشی كمك می‌كند، در حالیكه در تجارت ممكن است درصد كاهش درآمد ناشی از مشتریان از دست رفته  به عنوان یك شاخص مورد رسیدگی قرار می گیرد .
 نكته حائز اهمیت در این جا تعیین حداقل شاخص‌های عملكرد كلیدی در سازمان ها    می باشد . نكات مهم كلیدی برای تعیین شاخص ها عبارتند از:
·        تعریف اولیه از فعالیت‌های كسب و كار
·        داشتن اهداف عملیاتی شفاف و صریح از نیازمندیهای كسب و كار
·        داشتن معیار های اندازه‌گیری كیفی/ كمی از نتایج و مقایسه آنها با مجموعه اهداف
·        بررسی مغایرت‌ها و تنظیم مراحل یا منابع برای انجام اهداف كوتاه مدت
از ویژگی های زیر برای تعیین شاخص ها می توان استفاده نمود. به این ویژگی ها كه اختصارا(SMART)  نامیده می شوند در زیر اشاره شده است .
 شاخص ها باید ،
·        خاص
·        قابل اندازه‌گیری
·        دست یافتنی
·        واقع گرایانه ( تحقق گرای )
·        به موقع، باشند  
 
 
 از جمله تحلیل‌های ناحیه مدیریت ارشد سازمان ها ، موارد زیر هستند
1.      گزارش مرتبط با تعداد مشتریان :
·        مشتریان جدید
·        مشتریان  حاضر
·        مشتریانی كه  قطع همكاری كرده اند      
2.      مبالغ فروش و درآمد برحسب  گروه مشتریان .
3.      تراز حساب مشتریان و زمان و شرایط پرداخت.
4.     بدهی های پرداخت نشده مشتریان .
5.      تحلیل امكان تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل و تعداد مشتریان پذیرفته شده ، رد شده و بلاتكلیف .
6.     تحلیل دلایل قصور در پرداخت توسط مشتریان .
7.     سود دهی مشتریان برحسب گروه مشتریان و طبقه بندی مشتریان برحسب سود دهی آن ها .
بسیاری از شاخص های عملكرد كلیدی فوق الذكر از طریق روش های "مدیریت ارتباط با مشتری"(Customer Relationship Management) پیشرفت و توسعه پیدا كرده است .
 نكات اشاره شده بیشتر جنبه فراگیر و عمومی می توانند داشته باشند تا اختصاصا برای  یك فعالیت تجاری . گزارش ها و اطلاعات ذكر شده در بالا ، مربوط به فعالیت های بانكداری می باشد ، ولیكن قابل تعمیم  به یك شركت خدمات تلفن یا خدمات مشابه آن نیز می تواند باشد.
نكات حائز اهمیت در این زمینه عبارتند از:
1.      اطلاعات جمع آوری شده صحیح و با شاخص مرتبط باشند.
2.     اطلاعات جمع آوری شده در مورد شاخص به موقع و در دسترس باشند.
قابلیت دسترسی سریع‌تر به اطلاعات از زمانی شروع شد كه  یك نگرانی گسترده در بین اغلب سازمان‌ها در مورد كسب و كارشان  بوجود آمد.
تا چندی پیش تأخیرهای یك یا دو ماهه در پرداخت ها عادی بودند. اخیراً چند بانك تلاش كرده‌اند تا با استفاده از اطلاعات در كوتاهترین فاصله زمانی میزان  تأخیر    پرداخت ها را كاهش دهند . به عنوان مثال، سیتی بانك  به سمت دسترسی هفتگی به اطلاعات مربوط به شاخص های عملكرد كلیدی  یا بعضی اوقات تحلیل روزانه اعداد و ارقام حركت كرده است .این موضوع به این معنی است كه با استفاده از فن آوری  اطلاعات و مكانیزاسیون فعالیت ها به صورت 24 ساعته به اطلاعات دسترسی دارند.
 
شاخص‌های عملكرد كلیدی مجموعه ای از ارزش ها را تعیین می كند كه برای  اندازه‌گیری فعالیت ها استفاده می‌شوند. این مجموعه از ارزش ها  كه ازطریق خلاصه كردن اطلاعات حاصل می شود  شاخص‌ نامیده می شوند. شاخص های قابل شناسایی  می توانند به عنوان كاندیدهای احتمالی برای شاخص های عملكرد كلیدی محسوب شوند. این شاخص ها می توانند به صورت طبقه‌بندی های ذكر شده در زیر  خلاصه شوند:
·        شاخص های كمی كه می‌توانند به صورت عددی ارائه شوند
·        شاخص های كاربردی كه با فرایند موجود شركت ارتباط برقرار می كنند.
·        تعیین شاخص های راهنما كه بیانگر این است كه سازمان بهتر شده است یا خیر؟
·        شاخص های عملیاتی كه در كنترل سازمان و نتایج تغییرات كفایت نمایند
 
در واقع سازمانها و شركتها اغلب هنگامیكه در جستجوی شناسایی شاخص های عملكرد كلیدی هستند ، متوجه این موضوع می شوند كه قادر نیستند  شاخص های عملكردی مورد علاقه‌شان را بدست آورند  لذا  اغلب آنها ممكن است به شاخص‌های غیر كلیدی بسنده كنند . با این تعبیر شاخص‌های بكار برده شده  اغلب مشابه شاخص های عملكردكلیدی هستند ولیكن به هر حال داشتن  آنها بهتر از نداشتن آنها است.
 
هوشمندی در كسب و كار (Business Intelligence) عبارت است از  مدیریت كسب و كار كه شامل سیستم ها و تكنولوژی هایی است كه به منظور گردآوری، دسترسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات درباره عملیات شركت می باشد . سیستم هوشمندی در كسب و كار  به مدیران كمك می كند تا دانش گسترده‌تری از عوامل مؤثر در عملیات شركت مانند معیارهای اندازه‌گیری فروش، تولید و عملیات داخلی را در اختیار داشته باشند ، همچنین آنها می توانند  به اتخاذ تصمیم های  تجاری بهتر كمك نمایند. هوشمندی در كسب و كار را نباید با هوشمندی در رقابت كه یك مفهوم مدیریتی مجزا می باشد، اشتباه كرد.
 
سیستم های كاربردی هوشمندی در كسب و كار و فن آوری ها  سازمانها را قادر     می سازند تا با آگاهی بیشتری تصمیم گیری نموده  و  مزیت رقابتی را برای شركت ایجاد می نمایند. به عنوان مثال، یك شركت با استفاده از سیستم های هوشمندی در كسب و كار و فن آوری ها اطلاعات و شاخص های  محیط پیرامون را مقایسه نموده  و همچنین آینده روند كارها را در زمینه فعالیت خودشان پیش بینی كنند. هوشمندی در كسب و كار برای افزایش  دقت و كیفیت داده‌ها استفاده شده‌اند، ومدیران را قادر می سازند تا موقعیت شركت  را در مقایسه با رقبایشان بهتر درك نمایند .
سیستم های كاربردی هوشمندی در كسب و كار و تكنولوژی ها به شركت ها  كمك می كنند تا روند تغییرات را در بازار سهام ، تغییرات در رفتار مشتریان  و الگوهای مصرف ، اولویت‌های مشتریان ، توانایی‌های شركت و نهایتا  وضعیت شركت را تجزیه و تحلیل كنند. همچنین این سیستم ها به تحلیل‌گران و مدیران برای تنظیم پاسخ به روند تغییرات نیز كمك می نماید .
سیستم‌های هوشمندی در كسب و كار  به شركت ها كمك می كنند تا ثبات و پایداری بیشتری را ایجاد كنند و فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر داده‌ها  كه نتایج بهتری دارد را جایگزین تصمیم گیری برمبنای حدس و گمان در فعالیت های تجاری نمایند. بعلاوه، سیستم های كاربردی هوشمندی در كسب و كار ارتباط بین واحد ها را افزایش داده، فعالیت ها را هماهنگ می كند و شركت ها را برای پاسخ سریع‌تر به تغییرات تجهیز می نماید. هنگامیكه سیستم های هوشمندی در كسب و كار به طور  مناسب و صحیحی طراحی و با فرآیند های شركت منطبق شده باشند و از سوی دیگر اطلاعات آن برای تصمیم سازی قابلیت استفاده داشته باشد ، قادر خواهد بود تا عملكرد شركت  را بهبود دهد. دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع سرمایه ای  مهم برای هر شركتی محسوب  می شود این موضوع سرعت تصمیم‌گیری ها را افزایش داده و رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.
ارائه خدمات به مشتریان بعنوان یك موضوع رقابتی شركت ها را ملزم به داشتن اطلاعات به روز و دقیق در مورد اولویت‌ها و نیاز های  مشتریان می كند تا بتواند به سرعت خودشان را با تغییر تقاضاها در بازار وفق دهند.
هوشمندی دركسب و كار شركت ها را  قادر می سازد تا اطلاعاتی در مورد روند فعالیت ها در بازار را جمع‌آوری كنند و تغییر در تولیدات یا خدمات مورد انتظار مشتریان را پیش بینی نمایند . همچنین این سیستم ها به مدیران كمك می كند تا از فعالیت های شركت رقیب اطلاع كسب كرده و بهتر آگاه و مطلع شوند. بعلاوه ، آنها می توانند در به اشتراك گذاری  اطلاعات استراتژیك انتخاب شده  با شركا كمك كنند. به طور مثال ، برخی از شركت ها از سیستم‌های هوشمندی در كسب و كار  برای به اشتراك گذاری اطلاعات  با تامین كنندگان نیز استفاده می‌كنند. ( مانند، میزان موجودی‌ها، معیارهای اندازه‌گیری عملكرد و اطلاعات زنجیره تامین).
این سیستم‌ها می توانند به گونه‌ای طراحی شوند كه با ایجاد اطلاعاتی  در مورد موقعیت روند اقتصاد ، عوامل تعیین كننده بازار یا با اطلاعات  كامل در مورد فعالیت های داخلی  شركت ، مدیران را      آماده تركنند.
 
 برای كاركرد موثر سیستم های هوشمندی در كسب و كار ، شركت ها باید سیستم های مكانیزه مطمئنی داشته باشند تا بتوانند براساس سطوح مختلف سازمانی دسترسی به انبار  داده ها              (Data Warehouse) را براساس سطح  استفاده كننده گان یعنی كارمند ، مدیر یا مدیر اجرایی تعیین كنند. بعلاوه، این سیستم ها نیاز به ظرفیت كافی برای اطلاعات و برنامه‌ای برای ذخیره و نگهداری داده‌ها دارند.
نرم افزار هایی كه توسط تحلیل گران هوشمندی در كسب و كار  تولید می شود امكان جمع آوری و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از دادهای بدون ساختار مانند، معیارهای اندازه‌گیری تولید و تهیه گزارش هایی مانند آمارهای فروش، گزارش از خدمات ارائه شده  و تعداد مشتریان انصراف داده  را ، فراهم می نمایند .هر كدام از شركت های ارائه كننده خدمات هوشمندی در كسب و كار به طور معمول  سیستم‌های متفاوت و خاص خود را تولید می كند.
سیستم های كاربردی هوشمندی در كسب و كار شامل یك سری از ابزارها می‌باشد. برخی از این سیستم های كاربردی به منظور تحلیل عملكردها، پروژه‌ها، یا عملیات  داخلی مانند ، مراقبت از  فعالیت‌های كسب و كار ، مدیریت عملكرد ، ارزیابی ، برنامه‌ریزی ، مهندسی مجدد فرآیند ها ، تجزیه و تحلیل رقبا، سیستم گزارش مدیریت ، سیستم‌های اطلاعات اجرایی ( EIS)، مدیریت زنجیر تامین كنندگان ، مدیریت زنجیر تقاضا و ابزار مالی و بودجه می باشد .
از دیگر سیستم های كاربردی هوشمندی در كسب و كار استفاده از ذخیره و تحلیل داده‌ها مانند:
o   Data mining (DM),
o   Data Farming,
o   Mapping,
o   Dash boarding;
از دیگر سیستم های كاربردی هوشمندی در كسب و كار كه برای تحلیل روابط با مشتریان و نقش نیروهای انسانی در كسب و كار استفاده می شود .عبارتند از :
 
 
سان توزو در كتاب هنر جنگ به اهمیت گردآوری و تحلیل اطلاعات تأكید كرده است . سان توزو ادعا كرد كه برای موفقیت در جنگ، یك ژنرال باید آگاهی كاملی از ضعف و قدرت خودش و همچنین ضعف و قدرت دشمن داشته باشد. فقدان یكی از آنها ممكن است منجر به شكست شود.
قبل از شروع عصر اطلاعات در اواخر قرن بیستم ، شركتها مجبور بودند اطلاعات مورد نیاز خودشان را از منابع غیر مكانیزه جمع آوری كنند.وقتی كه شركت ها  سیستم هایشان را  خودكار كردند  اطلاعات بیشتری نسبت به گذشته در دسترس آنها قرار گرفت .
به هرحال، جمع‌آوری‌ داده ها ، با چالش هایی از قبیل كمبود زیر ساخت برای تغییر داده‌ها یا ناسازگاری‌بین سیستم‌ها مواجه است .تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده و تهیه گزارش در برخی از موارد زمان بر می باشند . اطلاعات بلند مدت موجود در این گزارشات برای تصمیم گیرهای استراتژیك استفاده می شود . ولی به هر حال، تصمیم‌گیرهای تاكتیكی كوتاه مدت در سازمان ها براساس  درك و بصیرت مدیران همچنان ادامه دارد.
در كسب و كار مدرن امروزی ، رشد استانداردها، خودكارسازی و تكنولوژی‌ باعث  دسترسی به اطلاعات گسترده و هدایت شده ، گردیده است.تكنولوژی‌ انبارداده ها    (Data Warehouse) امكان ذخیره سازی داده ها را برای دسترسی سریعتر به گزارشات فراهم كرده است . توسعه تكنولوژی هایی مثل" استخراج،تغیر شكل و بارگذاری"(Extract, Transform, Lode) و اخیرا سیستم های كاربردی یكپارچه برای  سرعت دسترسی به اطلاعات منتخب كمك كرده است . تكنولوژی گزارش گیری (OLAP)  امكان تولید سریعتر گزارش و تحلیل داده ها را امكان پذیر كرده است. هوشمندی در كسب و كار اكنون به امكان جستجو در بین مقدار زیاد داده‌ها، استخراج اطلاعات مرتبط و تاثیر این اطلاعات بروی  دانش سازمانی مجهز شده است .
نرم افزارهای هوشمندی در كسب و كار قادر به استخراج داده ها ، تحلیل و تهیه گزارش هستند. برخی از نرم افزارهای پیشرفته به كاربران اجازه داده تا  تجزیه و تحلیل چند جانبه داده ها  و انجام تحقیقات عمیق و سریع داده‌ها را برای تحلیل بهتر فروش یا عملكرد های اختصاصی واحد ها  و یا در سطح شركت ها داشته باشند. در این نرم افزار های پیشرفته ، مدیران قادرند به سرعت گزارش هایی  را از داده‌ها به منظور پیش‌بینی، تحلیل و تصمیم گیری در مورد فعالیت های شركت استخراج نمایند.
در سال 1989، یكی از محققان گروه گارتنر(Gartner) بنام هوارد درسنر (Howard Dresner) ، هوشمندی در كسب و كار را  توصیف مجموعه‌ای از مفاهیم و روش‌ها به منظور توسعه تصمیم‌گیرهای تجاری از طریق سیستم‌های پشتیبانی دهنده مبتنی بر واقعیت(Fact-Base)  معرفی كرده است .
 
در تغییرات سریع دنیای مصرف كنندگان ، مشتریان خدمات مؤثرتر و سریع‌تری را از شركت ها  انتظار دارند. برای ماندن در صحنه رقابت، شركت ها باید خودشان را  با انتظارات مشتریان منطبق نمایند.در حال حاضر شركت ها  به سیستم های هوشمندی در كسب و كار برای پیشتاز ماندن و مقابله با وقایع آینده اعتقاد دارند . استفاده كننده‌گان از این سیستم ها انتظار تحلیل های به روز از فعالیت های كسب و كارشان را دارند. آنها همان طور كه نیاز به اطلاعات انبارها به صورت لحظه ای دارند ، انتظار اطلاعات جدید در روش های شركت داری را نیز دارند .دیگر اطلاعات و تحلیل‌های ماهیانه و حتی هفتگی كافی نخواهند بود.
استفاده كننده‌گان  نمی‌خواهند منتظر اطلاعات باشند. اطلاعات باید همیشه به روز  باشد ، اطلاعات قدیمی كاربرد ندارند . این روش كسب و كار  امروز است .
در آینده نه چندان دور، شركت ها  به اطلاعات به روز و به موقع وابسته خواهند شد، به همان سادگی كه مردم عادی با زدن یك یا دو كلید اطلاعات مورد نیازشان را از اینترنت به دست می آورند.استفاده از اینترنت امكانات جدیدی را برای هوشمندی در كسب و كار ایجاد خواهد كرد و فرآیند های كسب و كار به منظور استفاده از این امكانات و تطبیق با روندهای توسعه تغییر خواهند كرد.
تا زمانیكه هوشمندی در كسب و كار به تعدادی از انواع انبار داده‌ها استناد می‌كند، ( مانند انبار داده‌های صوری تحت وب ) ، داده‌ها به چیزی تبدیل خواهند شد كه هایلر آن را" مجموعه ثابت كمترین مخرج مشترك" نامید. هنگامی كه این موضوع به سرو كار داشتن با منابع مختلف و متعدد داده‌ها و تغییرات ثابتی منجر می‌شود، اغلب محیط های كسب و كار  به تنظیم و بازسازی سیستم‌های فن آوری اطلاعات نیازمند خواهند شد  ، به دست آوردن داده‌ها  در یك فرمت اصلی و به طور واقعی  بر طبق نظر هایلر " یك امید واهی" خواهد بود .
تازمانیكه مدل‌ها و پایگاه‌ داده‌ها به روش‌های سنتی طراحی می‌شوند ،  دستیابی به اطلاعات حقیقی و " به موقع " برای هوشمندی در كسب و كار  را باید فراموش كرد.
در آینده‌ای نزدیك اطلاعات كسب و كار به صورت عمومی ارائه خواهد شد، و  استفاده‌كنندگان نهایی در سراسر سازمان قادر خواهند بود اطلاعات را در بخش‌های خاص خودشان به منظور بررسی چگونگی انجام فعالیت ها ، مشاهده كنند. در آینده ظرفیت نیازمندی های هوشمندی در كسب و كار همراه با افزایش انتظارات مشتریان  ، افزایش خواهد یافت. از این رو ضروری است كه شركت ها  حتی یك قدم سریع‌تر از رقبایشان  به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت ،رشد كنند .
 
 
هوشمندی در كسب و كار از شاخص‌های عملكرد‌ كلیدی ( KPI ) برای ارزیابی وضعیت حاضر كسب و كار و همچنین برای توصیف یك رشته از فعالیت ها ، استفاده می‌كنند.
در دهه 2000، شركت ها مایل هستند  تا انواع مختلف داده‌ها را به سرعت در  دسترس داشته باشند. پیش از گسترده شدن كامپیوترها و نرم افزار های كاربردی تحت وب، زمانی كه اطلاعات به صورت دستی جمع آوری و محاسبه می‌شد،  اغلب هفته‌ها یا    ماه ها طول می كشید تا در دسترس قرارگیرد . اخیراً، بانكها هم سعی كرده‌اند تا اطلاعات را در فاصله زمان  كوتاه تری در دسترس استفاده كنندگان قرارداده و تأخیرها را كاهش دهند.
عملیات سنگین در برخی از كسب و كارها مثل عملیاتی كه در شركت های دارنده  كارت‌های اعتباری و همینطور خدمات مدیریت اجرا می شود ،  اغلب داده های مرتبط با شاخص های كلیدی عملكرد را به صورت هفتگی ایجاد می‌كنند. در چنین مواردی، شركت ها ممكن است حتی یك تحلیل روزانه از داده‌ها نیز ارائه دهند. برای ارائه سریع این اطلاعات تحلیل‌گران مجبور به استفاده از سیستم‌های فن آوری اطلاعات برای پردازش حجم زیاد داده‌ها هستند.
 
هنگام پیاده سازی برنامه های هوشمندی در كسب و كار  ، ممكن است تعدادی سؤال مطرح شده و تصمیماتی  نیز اتخاذ شود ، مانند:
o    پرس و جو های اهداف : اولین قدم تعیین برنامه های دستیابی  به اهداف دوره‌ای متوسط و كوتاه مدت می باشد. اهداف و برنامه های استراتژیك سازمان چه چیزهایی هستند ؟ كدام ماموریت و چشم انداز سازمان مرتبط با آن اهداف  است ؟
o    پرس و جو های اساسی : اطلاعات جمع آوری شده باید ارزیابی شوند . آیا سازمان توانایی مراقبت ازمنابع مهم اطلاعاتی را دارد؟ چه اطلاعاتی را سازمان جمع‌آوری كرده و چگونه آنها را ذخیره می‌كند؟ پارامترهای آماری این داده‌ها چه چیزهایی هستند؟ آیا سازمان  این موارد را اندازه‌گیری می‌كند؟
o    پرس و جو های هزینه و ریسك: نتایج مالی ناشی از طرح های  جدید در هوشمندی در كسب و كار   باید تخمین زده شود. ضروری است هزینه های عملیات جاری ارزیابی شوند تا با  افزایش هزینه های مشاركت در هوشمندی در كسب و كار مقایسه شود. چه ریسكی  در صورت ناموفق بودن طرح ممكن است وجود داشته باشد ؟ این ریسك ها  باید مورد ارزیابی قرار گیرند و ازطریق تبدیل به معیارهای مالی  اندازه‌گیری شوند.
o    پرس جوهای  مشتری و ذینفع : در این بخش مشخص می شود چه كسی از این موضوع سود خواهد برد و چه كسی هزینه های آن را پرداخت خواهد كرد. چه كسی ذینفع در روشهای رایج هست ؟ چه گروه‌ی از مشتری‌ها / ذینفعان  به طور مستقیم از این موضوع سود خواهند برد؟ چه گروهی به طور غیر مستقیم سود خواهند برد؟ منافع كمی / كیفی این موضوع چه مواردی هستند؟آیا برنامه های مشخص شده بهترین روش برای افزایش رضایتمندی برای تمام گروه‌های مشتریان است؟ یا راه بهتری هم وجود دارد؟ از منافع مشتریان چگونه مراقبت می شود ؟ در ورد كارمندان، ذینفعان وتوزیع كنندگان چطور؟
o    پرس و جوهای مربوط به معیارهای اندازه‌گیری : معیار ها باید عملی و قابل اندازه گیری باشند . باید تصمیم گرفته شود كه چه معیارهایی برای چه قسمت هایی از اطلاعات جمع‌آوری شده استفاده شود. آیا اینها بهترین معیارها هستند؟ چگونه می‌توانیم از این موضوع آگاه شویم؟ چه تعداد معیار اندازه‌گیری برای ردیابی فعالیت ها احتیاج هست ؟ اگر این معیار ها زیاد و دست نیافتنی هستند كه معمولا همینطور هست ، چه سیستمی می‌تواند برای ردیابی آنها استفاده شود؟ آیا معیارها استاندارد شده هستند، بنابراین آیا آنها می‌توانند محكی در مقابل عملكردهای دیگر سازمان‌ها باشند؟ استاندارد معیارهای اندازه‌گیری در دسترس چه مواردی‌هستند؟
o    سؤالات اندازه‌گیری مربوط به اسلوب شناسی: باید یك اسلوب‌شناسی یا روشی را برای تعیین بهترین ( یا قابل قبول ) راه اندازه‌گیری معیارهای مورد نیاز برقرار كرد. چه روش‌هایی مورد استفاده قرار خواهند گرفت و اغلب سازمان‌ها چگونه داده‌ها را گرد‌آوری خواهند كرد؟ آیا استاندارد  برای این امر  وجود دارد؟ آیا این بهترین راه برای اندازه‌گیری‌  می‌باشد؟ چگونه می‌توانیم از این موضوع آگاه شویم؟
o    پرس جوهای مرتبط با روش های اندازه گیری :بهترین روش یا رویه برای اندازه گیری معیار های مورد نیاز باید ایجاد شود .چه روش هایی باید استفاده شود و در چه دوره تناوبی باید اطلاعات جمع آوری شوند ؟آیا  استاندارد های صنعتی برای این موضوع استخراج شده است ؟آیا این بهترین راه اندازگیری است ؟
o    پرس و جو های مرتبط با نتایج:  برنامه هوشمندی در كسب و كار  به منظور حصول اطمینان برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید بررسی شود  . تنظیمات این برنامه امری ضروری است. این برنامه به منظور درستی، اطمینان و اعتبار باید آزمایش شود. چگونه می‌توان ثابت كرد كه برنامه هوشمندی در كسب و كار      ( نسبت به عوامل دیگر ) به تغییر نتایج حاصله كمك می‌كند؟ چه مقدار از این تغییرات احتمالاً تصادفی هستند؟
 
 
معیارهای اندازه‌گیری ، متغیر های سیستمی  یا روش های كمی و یا  ارزیابی دوره‌ای هستند كه قابلیت اندازه گیری برای آنها وجود دارد .آنها  همواره با ارزیابی های گذشته مقایسه و تفسیر می شوند .
معیارهای اندازه‌گیری معمولاً براساس موضوعات محیطی ،اختصاصی می‌شوند، در چنین مواردی، آنها فقط در یك محدوده مشخص اعتبار دارند و نمی ‌توان مستقیما خارج از آن محدوده آنها را  تفسیر نمود .
جدول زیر عناصری را توصیه می‌كند كه برای تعیین معیارهای اندازه‌گیری شناخته شده اند .
عنصر
توضیح
معیار اندازه‌گیری
نام معیار اندازه‌گیری
شرح معیار اندازه‌گیری
توضیح اینكه چه چیزی اندازه‌گیری شود
روش‌های اندازه‌گیری
چگونه معیارها اندازه‌گیری شوند
فركانس اندازه‌گیری
چند وقت یكبار اندازه گیری‌ها تفسیر می‌شوند
برآورد مقاطع
چگونه مقاطع  برآورد می‌شوند
مقاطع رایج
ارزش‌های جاری  برای معیارهای اندازه گیری  رسیدگی می‌شوند
هدف ارزش
بهترین ارزش ممكن برای معیار
واحدها
واحدهای اندازه‌گیری
منابع این جدول: ISM3
 
معیارهای اندازه‌گیری برای "مدل سازی كسب و كار"، CMMI ، ISM3 ، و "مدیریت دانش" نیز  استفاده می‌شوند.
این اندازه‌گیری‌ها و معیارها به منظور پیگیری ،ردیابی ، روندهای حركت، بهره‌وری منابع و بسیاری موارد دیگر استفاده می شوند. عموما همین معیارهای پیگیری  می توانند شاخص عملكردهای كلیدی باشند .
معیارهای اندازه‌گیری در مدیریت خدمات اطلاعات مدیریت با اهمیت هستند؛ مفهوم آن اندازه‌گیری تاثیرگذاری مجموعه فعالیت های ارائه خدمات به مشتریان می باشد. توصیه می شود كه داده‌ها  از بخش های مختلف سازمان برای محك زدن فعالیت ها جمع آوری شوند ، این روش جمع آوری اطلاعات  به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا عملكردها را در مقابل بخش‌های مختلف سنجیده و نتایج فعالیت های خود را ارزیابی كند.مجموعه استاندارد پذیرفته شده ای كه براساس بهترین تجربیات باشد وجود ندارد .كارنر ایرادهای جدی را به اعتبار  معیارهای استفاده شده در مهندسی نرم‌افزار وارد كرده است.
فعالیت های  كسب و كار، مجموعه‌ای از فعالیت‌های به هم پیوسته‌ است  كه از طریق  تبدیل یك ورودی به یك خروجی با ارزش تر ایجاد ارزش می كنند .ورودی و خروجی می توانند محصول ، اطلاعات یا تبدیل فعالیت هایی باشد كه به وسیله عوامل انسانی، ماشین یا هر دو اجرا شوند.
سه نوع فرآیند كسب و كار وجود دارند:
1. فرآیند های مدیریت: این فرآیند‌ها بر عملیات حاكم هستند. از انواع  فرآیندهای  مدیریت می توان   " Corporate Governance" و " مدیریت استراتژیك " را نام برد .
2.   فرآیندهای عملیاتی: این فرآیندها جریان اصلی ایجاد ارزش را هدایت می‌كنند، این فرآیند جز هسته اصلی كسب و كار محسوب می شوند. از انواع فرآیند های  عملیاتی می توان خرید، تولید،بازاریابی و فروش را نام برد .
3.   فرآیند های پشتیبانی: این فرآیند ها از هسته اصلی پشتیبانی می‌كنند. مثالهای این فرآیند ها عبارتند از حسابداری، استخدام و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی   هستند.
یك فرآیند كسب و كار می‌تواند به چندین زیر فرآیند  تجزیه شود و هر كدام از آنها ویژگی‌های خاص خودش را دارد، اما به هر حال تك تك آنها هدف فرآیند اصلی را دنبال می كنند . تجزیه و تحلیل فرآیند كسب و كار عموما شامل تطبیق  فرآیند های اصلی و فرعی با  فعالیت‌ها می‌باشند.
فعالیت‌ها قسمت‌هایی ازفرآیند های كسب وكار هستند كه شامل هیچ نوعی فعالیت تصمیم سازی نمیشوند ،بنابراین فاقد ارزش تجزیه شدن به اجزا می باشند . ( اگر چه ممكن است قابل تجزیه شدن باشند ) مانند " پاسخ به تلفن " ، " آماده كردن صورت حساب"
آدام اسمیت اولین كسی بود كه فرآیند ها را  توصیف كرد، او برای اولین بار فرآیند های تولید را در یك كار خانه  سوزن سازی  انگلیسی‌ تشریح نمود . اوتولید یك سوزن را به روشهای زیر توضیح داد:
یك نفر یك سیم را درست می‌كند، نفر بعدی آن را صاف  می‌كند، سومین نفر می‌برد، و چهارمین نفر آنرا باریك می‌كند و پنجمین نفر برای جا دادن نوك (سر)، آن را در بالاترین نقطه می‌كوبد. برای درست كردن سوزن نیاز به دو یا سه عملیات مجزا داریم:
1- لعاب دادن آن كاری خاص است، سفید كردن سوزن‌ها كار دیگری... است و مهمترین كار در تولید یك سوزن، در این روش، تقسیم كار به هیجده مرحله عملیاتی مجزا می‌باشد، در بعضی از كارخانه‌ها تمام این عملیات به صورت دستی انجام می‌شوند، و در برخی دیگر  یك نفر، دو یا سه عمل را در فرآیند تولید سوزن  انجام می دهد .
همچنین اسمیت اولین فردی بود كه تشخیص داد چگونه خروجی های ناشی از عملیات می‌تواند از طریق استفاده از مفاهیم  " تقسیم كار" افزایش یابد. قبلاً، در زمانی كه فعالیت های تولید به صورت دستی انجام می شد، یك نفر بر تمام  فعالیت‌های مورد نیاز، در طی مراحل تولید نظارت می كرد، در حالیكه اسمیت شرح داد كه چگونه كار  می تواند به یك مجموعه از وظایف و فعالیت های ساده تر  تقسیم شده و توسط  كارگران متخصص انجام شود. نتایج تقسیم كار در مثال اسمیت منجر به افزایش بازدهی نزدیك به 24،000 درصدی شد، یعنی اینكه هر كارگر240 بار سوزن بیشتر نسبت به روش قبل از پیاده سازی " تقسیم كار" تولید كرده است .
عدم حمایت اسمیت از مفهوم تقسیم كار چیزی از ارزش های این نظریه كم نمی كند. سطح بندی مناسب  از تقسیم وظایف در طراحی  فرایند های تولید تعریف شده بود . نظریه اسمیت با فرض خطی بودن فعالیت ها در فرآیند های تولید بنا شده بود در حالیكه امروزه در فرآیند های تولید عملیات به صورت متقاطع  بایكدیگر در یك فرآیند انجام می شوند و این موضوع امری عادی است. به دنبال نظریه او، تقسیم كار در بسیاری موارد پذیرفته شد.
 
 
فردریك وینسلو تیلور مفاهیم مدیریت علمی را توسعه داد. این مفاهیم شامل جنبه‌های مختلف و شیوه های تئوری و عملی تقسیم كار در فرایندهای  كسب و كار هستند. موضوعات مربوط به مفاهیم فرایند كسب و كار در نظریه مدیریت علمی تیلور در فصل مهندسی مجدد فرایندهای  كسب و كار مورد بحث بیشتر قرار خواهد گرفت .
 
حوزه نظارت
 
حوزه نظارت عبارت از مجموعه فعالیت هایی است كه توسط ناظرین در سلسله مراتب ساختار سازمانی اعمال می شود . مفاهیم فرآیند كسب و كار، تاثیرات  قابل توجهی در تعریف اجزا ساختار سازمانی و همچنین در حوزه نظارت دارد.
 
سازمان های بزرگی كه بر اساس نیاز بازار  سازمان نیافته اند، نیاز به سازمان‌دهی در واحدهای كوچكتر و اصول متفاوتی هستند.
 

مفاهیم مدیریت اطلاعات

مدیریت اطلاعات و استراتژی‌های طراحی سازمان‌ها با نظریه های بنیادی مفاهیم فرآیند كسب و كار مرتبط است .

 
در اوایل سال 1990، شركت‌های امریكایی  و متعاقباً سایر شركت ها در سراسر دنیا، مفاهیم مهندسی مجدد را پذیرفتند و از آن برای حفظ جایگاه رقابتی خودشان كه در طی دهه گذشته از دست داده بودند، استفاده نمودند. مشخصه كلیدی از مهندسی مجدد فرآیند كسب و كار  ( BPR) تمركز آن بر فرآیند های كسب و كار است.
دیون پورت (1993) فرآیند كسب و كار را به شرح ذیل تعریف كرد:
مجموعه ساخت یافته و اندازه‌گیری شده فعالیت‌ها به منظور تولید خروجی برای مشتری خاص یا بازار.
این مجموعه به چگونگی انجام كار در سازمان در مقابل چه چیزی باید تولید شود ،تاكید می كند. بنابراین یك فرآیند عبارت از  فعالیتی است كه در یك زمان و مكان با یك شروع و پایان مشخص  و ورودی و خروجی شفاف تعریف می شود. فرآیند ها  فعالیت هایی هستند كه به وسیله یك سازمان انجام  می‌شوند تا نیاز های مشتریان را برآورده نموده یا برای آنان ارزش افزوده ایجاد نمایند.
 این تعریف شامل اساسی ترین مشخصه‌های است كه فرآیند ها باید دارا باشند. این مشخصه ها از طریق تمركز بر منطق فرآیندهای كسب و كار (چگونگی  انجام كارها )بدست می آیند. به دنبال تعریف دیون پرت از فرآیند می‌توانیم نتیجه بگیریم كه یك فرآیندباید به وضوح مرزها، ورودی ها و خروجی ها را تعریف كند. این ها شامل بخش ها  و فعالیت‌های كوچكتری هستند كه برای زمان و مكان معینی تنظیم شده‌اند و برای نتایج حاصله از آن مشتری تعریف شده ای باید وجود داشته باشد و اینكه تغییر شكل  در طول   فرآیند ها باعث ایجاد ارزش افزوده برای مشتری شود.
تعاریف هامر و چامپی ( 1993) می تواند به عنوان یك زیر مجموعه از دیون پرت بررسی شود. آنها یك فرآیند را به شرح ذیل تعریف كردند:
 مجموعه‌ای از فعالیتهایی كه یك یا چند نوع ورودی را به خروجی تبدیل می كند كه برای مشتری دارای ارزش افزوده  می باشد
همانگونه كه ذكر شد، هامر و چامپی بیشتر به موضوع تغییر شكل تمایل دارند و تأكید كمتری بر ساختار اجزای فرآیند ها و زمان و مكان فعالیت ها دارند .
راملر و بریچ (1995) از تعریفی استفاده كردند كه به وضوح  تمركز بر مشتریان خارجی سازمان را در بر می‌گرفت، در این تعریف فرآیند كسب و كار عبارت از  یك سلسله اقدامات طراحی شده برای تولید فرآورده یا خدمات است. در اغلب فرآیند ها عملیات متقاطع درست در" فضای سفید" بین واحد های سازمانی انجام می شود. برخی از فرآیند ها منجر به تولید یا خدماتی می شوند كه دریافت كننده آنها مشتریان خارج از سازمان می باشند . این فرآیند ها جز فرآیند های اصلی هستند . فرآیند های دیگر تولیداتی دارند كه محصول آن برای مشتریان خارجی نامشخص می باشد اما بر مدیریت كسب و كار تاثیر گذار ، اساسی و ضروری می باشد . این فرآیند ها جز فرآیند های  پشتیبانی كننده می باشد .
تعاریف بالا دو نوع فرآیند را مشخص می كنند فرآیند های اصلی و فرآیندهای پشتیبانی كننده ، تفكیك این دو فرآیند از طریق درگیری مستقیم برای ایجاد ارزش افزوده برای مشتری ، یا پاسخگویی به فعالیت‌های داخلی سازمان ، انجام می شود.  از این جهت، تعریف راملروبرویچ ، مدل زنجیره ارزش پورتر كه مبتنی بر تفكیك فرآیند های اصلی از ثانویه است را دنبال كرده است .بر اساس این مدل  شاخص سازمان های موفقی كه بر پایه فعالیت ایجاد شده اند ، جداسازی فعالیت های ثانویه از  جریان اصلی ایجاد ارزش افزوده برای مشتری است.میزان فضای سفید بین واحد های سازمانی نشانگر میزان نفوذ نگرش فرایندی در ساختار سازمانی است.ضمن اینكه عملیات می تواند به صورت متقاطع بین چند واحد انجام شود.
 در آخر، اشاره ای هم به تعریف فرآیند جان سون (1993) داشته باشیم. او فرآیند را به شرح ذیل تعریف كرده‌‍ است:
یك مجموعه از فعالیت های به هم پیوسته كه یك وروردی را  برای ایجاد یك خروجی تغییر می‌دهند. اساسا  تغییری كه بر روی ورودی برای تبدیل آن به خروجی انجام می شود، باید باعث ایجاد ارزش افزوده برای گیرنده آن شود و از نظر آنها مفید و مؤثر باشد.
همچنین این تعریف به پیوند بین فعالیت‌ها و تغییراتی كه در طول فرآیند رخ می‌دهد تأكید می‌كند.
طبق این تعاریف می توان  چند  مشخصه اصلی  برای فرآیند های كسب و كار ارائه نمود :
1.     قابلیت تعریف : فرآیند باید تعریف ، محدوده ، ورودی و خروجی مشخصی داشته باشد . 
2.     ترتیب: فرآیند باید شامل فعالیت‌هایی باشد كه طبق موقعیتشان در زمان و مكان ،مرتب و منظم شده باشند .
3.     مشتری: برای نتایج فرآیند باید یك مشتری یا دریافت كننده وجود داشته باشد.
4.     ارزش افزوده : تغییراتی كه در طی فرآیند رخ می دهد  باید ارزش افزوده برای دریافت كننده آن ایجاد نماید .
5.     جاسازی: یك فرآیند خودش به تنهایی نمی تواند وجود داشته باشد، آن باید در ساختار سازمانی قرارگرفته باشد.
6.   فعالیت های متقاطع : یك فرآیند در برخی موارد و نه الزاما همیشه ممكن است به صورت عملیات گسترده و در چند بخش سازمان انجام شود.
داشتن یك مسئول برای فرآیندها بعنوان كسی كه عملكرد و بهبود دائمی فرآیند ها را دنبال می كند موضوعی پیش فرض شده و ضروری است .
 
 
شناسایی عامل كلیدی موفقیت (CSF) برای هر سازمان یا  پروژه ای برای به موفقیت رساندن اهداف آن ضروری و لازم است. به عنوان مثال، عامل كلیدی موفقیت برای یك پروژه فن آوری  اطلاعات (IT) میزان درگیری كاربران در سیستم ها است. یك شركت ممكن است از روش  شناسایی عامل كلیدی موفقیت (CSF) به عنوان ابزاری برای تعیین عناصر مهم موفقیت نیز استفاده كند.
یك برنامه باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود كه محیط مناسبی را جهت كسب عوامل موفقیت كلیدی به شرح زیر برای سود دهی و ترقی فراهم نماید:
o       عوامل پولی: موجودی نقد ، افزایش سود سهام، و درصد سود از فروش خالص
o       به دست آوردن مشتریان جدید و یا توزیع كنندگان بعنوان تضمین آینده
o       رضایت مشتریان ،آنها چگونه خوشحال می شوند؟
o       كیفیت، چگونه فرآورده‌ها و خدمات شما مفید واقع می‌شوند؟
o   


سامسونگ و ال‌جی دیگر محبوب نیستند

گوشه و کنار فناوری اطلاعات ,

سه شنبه 9 مرداد 1386


آی تی ایران.
8 مرداد 1386 - موج- در سال جاری محبوبیت جهانی دو شركت كره ای سامسونگ و LG كمتر شده است.
موج،طبق بررسی های انجام گرفته ، در میان 100 شركت محبوب جهانی سه شركت كره ای به عنوان برترین شركت های جهانی شناخته شده اند. شركت سامسونگ كره ای نیز برترین شركت كره ای در میان این سه شركت بوده است منتهی با پیشی گرفتن شركت هیوندای و توجه بازار به محصولات این شركت و برند هیوندای ، محبوبیت این شركت الكترونیكی كمتر شده است.
انجمن بررسی برترین برند های جهانی اعلام كرد: كیفیت برند یا مارك هیوندای در سال جاری 10 درصد بیشتر شده است.فروش این شركت در كشور آمریكا با افزایش قابل توجهی همراه بوده و به 5 میلیون دستگاه رسیده است.
نفوذ مارك سامسونگ افزایش یافته است منتها از نظر رتبه جهانی این شركت افت داشته و به جایگاه بیست و یكم در جهان رسیده است. ال جی نیز رتبه نود و هفتم را به خود اختصاص داده است.در رتبه های بالاتر نیز مارك های كوكاكولا ، مایكروسافت و IBM قرار گرفته اند.


مروری بر سیستم های بی سیم چند آنتن

عمومی ,

سه شنبه 9 مرداد 1386


طبقه بندی موضوعی : مباحث عمومی فناوری اطلاعات
نویسنده : كیانوش مرادیان
ناشر : همكاران سیستم
تاریخ انتشار : 27/04/1386

با پیشرفت فناوری و  پیدایش تكنیك های جدید انتقال اطلاعات در سیستم های مبتنی بر Wireless، سرعت دسترسی و پهنای باند افزایش یافته و از خطاهای سیستم كاسته شده است. باكمی جست و جو روی اینترنت ، Access Point هایی خواهید یافت كه مرزهای سنتی  این فناوری كه سال ها با سرعت های آشنای  11 Mbpsو 54 Mbps و در موارد پیشرفته تر آن  22Mbps و 72 Mbps و یا حتی  108 Mbps كار می كرده اند را شكسته اند و شاهد پیشرفت های بیشتر یعنی سرعت 300 Mbps در فناوری بی سیم هستیم. در این نوشتار فناوری های مختلف مبتنی بر Wireless بررسی شده  است و در پایان به این پرسش كه آیا با آمدن شبكه های جدید     Wirelessعمر شبكه های Wired به پایان رسیده است ، پاسخ داده خواهد شد.

SISO

درانتقال اطلاعات در سیستم های بی سیم و از طریق امواج رادیویی ، به طور سنتی از یك آنتن در گیرنده و از یك آنتن در فرستنده استفاده می شود. این سیستم  به Single Input Single Output یا SISOشهرت دارد. در این مدل فرستنده و گیرنده (هردو) از یك زنجیره ی RF  (كدكننده و دیكد كننده) استفاده می کنند. پیاده سازی SISO ارزان و ساده است و تقریبا از زمان پیدایش فناوری رادیو از آن استفاده می شده است و از  آن می توان در رادیو و تلویزیون و همچنین فناوری بی سیم شخصی (WI-FI , Bluetooth) استفاده كرد.

SIMO

تکنیک چند آنتن در گیرنده ، برای افزایش كارایی انتقال اطلاعات  به وجود آمد. سیستمی كه برای ارسال (انتقال) اطلاعات از یك آنتن و برای دریافت اطلاعات از چندین آنتن استفاده می کند به SIMO یا Single Imput , Multiple Output مشهور شد.

 

MISO

سیستمی كه از چند آنتن در فرستنده و یك آنتن در گیرنده استفاده می كند ، MISO یا Multiple Input Single Output نام دارد. این تكنیك به نام STC (Space Time Coding) معروف است. انتقال اطلاعات در این سیستم از طریق دو آنتن فرستنده و فاصله ی زمانی مشخص انجام می شود . به بیان دیگر ، اطلاعات توسط دو آنتن در دو زمان متفاوت به شکل مستمر ارسال می شود.

 

MIMO

*    برای افزایش توان عملیاتی یك لینك رادیویی ، چندین آنتن در هردو قسمت فرستنده و گیرنده قرارداده می شوند. این سیستم را MIMO یا Multiple Input Multiple Output می نامند.  در این تكنیك ، تعداد آنتن های دوطرف (فرستنده و گیرنده) یكی است و امكان چند برابركردن Throughput فراهم می شود. برای مثال ، یك سیستم 2x2 MIMO ، Throughput را دوبرابر خواهد كرد. آنتن ها در هر یك از نقاط انتهایی یك ارتباط ، به منظور كاهش خطا و بهینه کردن سرعت انتقال داده به كار می روند. MIMO یكی از چندین روش آنتن های هوشمند هستند.

 

*   

 

*    در سیستم های بی سیم معمولی یك آنتن در مبدا و آنتن دیگر در مقصد قراردارد. در این گونه سیستم ها ، نویز محیط دركیفیت ارتباط تاثیر  می گذارد و مشكلات ارتباطی را افزایش می دهد. به طور مثال ، وقتی امواج الكتریكی با موانعی مانند تپه ها ، دره ها ، ساختمان ها و كابل های فشار قوی برق برخورد می كنند پراكنده می شوند و در مسیرهای مختلف به سوی هدف حركت می كنند و بخش هایی از سیگنال كه با تاخیر به گیرنده می رسند ، سبب ایجاد مشكل می شوند. محو شدن سیگنال ، انكسار سیگنال  و به وجود آمدن فاصله بین سیگنال ها از جمله ی این مشكلات هستند.

*    در سیستم های ارتباطی دیجیتالی ، همچون سیستم اینترنت بی سیم ، این مشكلات سبب كاهش سرعت دسترسی و بالارفتن خطای ارتباطی خواهند شد. استفاده دو یا چند آنتن در مسیر انتشار سیگنال ها در مبدا و مقصد ، مشكلات ناشی از پراكندگی سیگنال ها را ازبین خواهد برد و حتی می توان از این خاصیت برای برقراری ارتباطی مطمئن تر استفاده کرد.

 

 

*       توضیح :  

*       آنتن در واقع مبدل فركانس رادیویی به جریان تناوبی  است. آنتن ها دارای دو مدل پایه هستند : آنتن گیرنده كه دریافت كننده ی انرژی موج RF و تبدیل كننده به ولتاژ AC تجهیزات الكترونیكی است و آنتن های انتقالی كه توسط ولتاژ AC تغذیه  می شوند و موج RF تولید می کنند.

 

MIMO و استاندارد 802.11n

این استاندارد در ادامه ی استانداردهای پیشین مبتنی بر IEEE 802.11  و برای فناوری مبتنی بر MIMO تهیه شده ، اما  تاكنون توسط موسسه ی استاندارد IEEE  پذیرفته نشده است. استفاده ی انحصاری ، تنها در محیط های Indoor و همچنین عدم تطابق محصولات مبتنی بر MIMO با برندهای مختلف از  دلایل عدم تصویب این استاندارد هستند. جالب اینجاست كه با وجود عدم تصویب آن تاكنون ، شركت های مختلفی نظیر LINKSYS ، DLink و CNET به ارائه ی محصولات خود با استفاده از این فناوری پرداخته اند. سرعت زیاد ، پهنای باند و افزایش فاصله ی پوشش
، از نكات قوت این فناوری اند كه مسیر آینده ی  تكامل سیستم های بی سیم را ترسیم می کنند.

 

آیا شبكه های بی سیم جایگزین مناسبی برای شبكه های فعلی هستند ؟

سیستم های Wireless  مرسوم در حال حاضر 54 Mbps برای ارتباطات Outdoor و 108 Mbps برای شبكه های داخل ساختمانی یا Indoor ( سیستم های بی سیم تقویت شده) هستند و هنوز بستر مناسب و قابل اطمینان   بی سیم برای ارتباط چندین Access Point فراهم نشده است .  به همین دلیل این ارتباط از طریق خطوط كابل مسی برقرار می شود. كندی شبكه های بی سیم در انتقال همزمان حجم بالای ترافیك و همچنین تاثیرات محیطی شدید ( نویز) ، باعث ایجاد اختلال های پیش بینی نشده می شوند. حداكثر سرعت ادعا شده در حال حاضر برای سیستم های بی سیم 300 Mbps است كه Throughput  واقعی آن كسری از این مقدار خواهد بود .بنابراین در مقایسه با شبكه های Wired فعلی ( سرعت دسترسی در Endpoint معادل  1000 Mbps و در Backbone معادل  10 Gb ) هنوز نقش مكمل شبكه های Wired را  خواهند داشت. سیستم های فعلی بی سیم در مصارف با ترافیك پایین شبكه ، مانند به اشتراك گذاردن فایل ها ی تحت شبكه و همچنین اینترنت بسیار مناسب اند ، اما در ارتباطات با ترافیك بالا و نرم افزارهای Client-Server تحت Database واحد ، تاکنون عملكرد مناسبی را نداشته اند.ویستا و کاهش عمر باتری

گوشه و کنار فناوری اطلاعات ,

یکشنبه 24 تیر 1386

ای تی ایران - 24 تیر 1386 - بسیاری از شرکتهای سازنده قطعات رایانه ای به دفعات خاطرنشان کرده اند که مصرف نیروی لازم برای پردازش اطلاعات در سیستم عامل ویندوز ویستا بیشتر از مقدار پیش بینی شده است
از آنجا که کاربران لپ تاپ ها همواره به دنبال روشی بوده اند تا بدون محدود شدن فعالیت ها به منبع انرژی الکتریکی بتوانند برای مدت طولانی از رایانه های همراه خود استفاده کنند، بنابراین می توان گفت عدم ارتقای مدیریت نیروی سیستم عامل ویندوز ویستا نقص مهمی برای آن به شمار می آید.
بسیاری از شرکتهای پیشگام در این عرصه مانند HP اعلام کرده اند در تلاشند با استفاده از فناوری های اختصاصی خود تغییراتی را در اجزای سازنده رایانه ها ایجاد کنند تا به این وسیله میزان انرژی ذخیره شده در باتری ها را افزایش دهند و تا حدودی موانع ایجاد شده در نتیجه استفاده از ویستا را از میان بردارند. مایکروسافت نیز این ضعف را به منزله تشویق شرکتهای سازنده برای اصلاحات سخت افزاری به منظور افزایش کارایی رایانه ها می داند.
سطح کاربری Aero glass این سیستم موجب می شود عمر باتری لپ تاپ ها کاهش یابد که این مساله سبب افزایش نارضایتی کاربران شده است. مقصر اصلی ، سطح کاری جذاب این سیستم عامل است که در نظر کاربر بسیار خوشایند است. این سطح مشابه یک پنجره شفاف است و هنگام اجرای برنامه های مختلف در رایانه تغییرات متحرکی را در صفحه نمایش رایانه ایجاد می کند. با قطع و خاموش شدن سطح کاربری Aero ، عمر باتری در مقایسه با سیستم عامل ایکس پی که در آینده ای نزدیک بازنشسته می شود، از تفاوت محسوسی برخوردار نخواهد بود؛ اما هنگام روشن بودن این برنامه عمر باتری در مقایسه با ایکس پی کاهش خواهد یافت.

مایکروسافت برای افزایش توانایی هایی مدیریت نیروی ویستا تغییرات مهمی را در این سیستم عامل ایجاد کرده است. ارتقای روشهای هوشمندتر برای ایجاد وضعیت هایبرنیشن (وقفه کوتاه) در اجرای برنامه های مورد نظر و روشهای ساده تر برای انتخاب تنظیمات مدیریت نیرو از جمله راهکارهایی است که مورد بررسی قرار گرفته است.
اگر چه در مراحل آزمایشی راه اندازی ویستا نیز گزارش هایی مبنی بر عدم کارآیی باتری ها ارائه شده بود، اما به نظر می رسد اقدامات موثری در زمینه رفع این موانع صورت نگرفته است. با وجود این باید پذیرفت که علی رغم مشکلات موجود، سیستم عامل ویستا ایمن ترین سیستم عاملی است که تاکنون در اختیار کاربران قرار گرفته است.
کاربرانی که هزینه زیادی برای استفاده از گرافیک موردنیاز ویستا و اجرای سطح کاربری آئرو متحمل شده اند، اگر به عمر باتری لپ تاپ خود اهمیت می دهند، ناچارند از سطح کاربری زیبای ویستا که از ویژگی های بسیار مهم آن به شمار می آید، چشمپوشی کنند.


استاندارد ISF، تجربه ی برتر امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات ,

پنجشنبه 3 خرداد 1386


طبقه بندی موضوعی : امنیت اطلاعات
نویسنده : امیرحسین شریفی
ناشر : همكاران سیستم
تاریخ انتشار : 03/03/1386

استاندارد ISF، تجربه ی برتر امنیت اطلاعات

امروزه استاندارد ISF (Information Security Forum ) به عنوان تجربه ای معتبر برای امنیت اطلاعات شناخته شده است. این استاندارد  مجموعه ی تجربیات بیش از 260 شرکت و سازمان بین المللی معتبر در زمینه ی اطلاعات و بهسازی امنیت اطلاعات آن هاست.

در طول 16 سال ، ISF بیش از هفتاد و پنج میلیون دلار برای گردآوری اطلاعات موثق و درست برای اعضای خود هزینه کرده است. شاید کار این استاندارد ، نشان دادن مجموعه ی بسیار گسترده و جامع از تمامی عناوین مربوط به مدیریت ریسكهای اطلاعات در دنیاست.

استاندارد ISF فشرده و كلیدی برای برنامه های گسترده ی گروه ISF است. نتایج این استاندارد که در طی سال ها گسترش یافته و هر سال نسبت به سال پیش بهبود پیدا كرده است ، اجرای پروژه هایی زیادی است كه توسط ISF تعریف و انجام شده است.

هر چند ISF و  نتایج آن متعلق به اعضای انحصاری آن است ، اما این گروه تصمیم گرفت برخی از نكات كلیدی  را در قالب مجموعه ای كامل به نام The Standard of Good Practice (استاندارد تجربه برتر ) ، در جهت رسیدن به اهداف زیر به اشخاص غیر عضو ارائه دهد:

-          ایجاد زمینه ای برای بالا بردن سطح امنیت اطلاعات سازمان ها در سرتاسر جهان از طریق  تجربه ای برتر

-     كمك به سازمان ها و شركت هایی كه عضو ISF نیستند ، برای بهبود وضعیت امنیتی خود و كاهش خطرات امنیتی در سطح قابل قبول

-          كمك عملی به تولید كنندگان استاندارد ها برای مشخص كردن  نواحی و كاهش ریسك های اطلاعاتی در یك مجموعه

ISF با اجرای  ممیزی وضعیت امنیت اطلاعات  اعضای خود، آنها را قادر می سازد تا ارزیابی کلی از وضعیت امنیت اطلاعات سازمان خود داشته باشند. این ممیزی به صورت عملی و با استفاده از ابزارهای خودكار انجام می شود تا بتوانند میزان اجرای توافق های امنیتی خود را در سازمان اندازه گیری و با سازمان های سردمدار گروه مقایسه كنند.

معرفی استاندارد

در این بخش ، جزییات دقیق تری از استاندارد ISF ارائه خواهد شد.

این استاندارد، امنیت اطلاعات را از دید كسب و كارها بررسی می كند و  ارزیابی ابتدایی از توافق ها و سیاست های امنیتی سازمان ها ارائه می دهد. استاندارد ISF روی توافق هایی تمركز دارد كه باید در سازمان های سردمدار IT ایجاد شود تا از این طریق به آنها  برای كنترل ریسك های امنیتی کمک کند.

استاندارد بر اساس اصول غنی شده ی حاصل از تحقیقات عمیق و تمرینات عملی اعضای گروه ISF تنظیم شده است و هر دو سال یك بار  روز آمد می شود.

تمرینات موجود در استاندارد می تواند به صورت جزیی یا كلی در توافق های امنیتی سازمان ها توسط افراد كلیدی زیر گنجانده شود:

- مدیر امنیت اطلاعات : مقامی مشابه كه مسئول و پاسخگوی مسایل امنیت اطلاعات و پیاده سازی آنها در سازمان است.

- مدیر سازمان : كه مجری برنامه های كاربردی و بحرانی سازمان است.

- مدیر IT  : كه پاسخگو و مسئول طراحی، تولید ، نصب و اجرا و نگهداری تجهیزات یا سیستم های اطلاعاتی است.

استاندارد ISF برای اولین بار در سال 1996 منتشر شد. نسخه ی جدید این استاندارد هر دو سال یك بار منتشر و كلید ها و موارد دیگر به آن افزوده می شود و در راستای  استاندارد بین المللی توسعه پیدا می كند. این استاندارد بر پایه ی دانش اعضای گروه ISF و نیز مهارت های تیم مدیریت آن بنا نهاده شده است ،  كه به صورت تمام وقت روی این استاندارد فعالیت می كند. از استاندارد های بین المللی دیگر (همچون ISO 17799 ) و نتایج تجزیه و تحلیل های ممیزی های ISF نیز به عنوان یك منبع در آن استفاده می شود.


 خلاصه آنكه، این استاندارد بر پایه ی 16 سال برنامه های كاری ISF، 125 پروژه ی تحقیقاتی و 200 گزارش بنا نهاده شده است.

این استاندارد در بیش از 10 شركت و سازمان تولیدی و طراحی به طور آزمایشی پیاده سازی شده است تا از درستی كلید های آن در بخش امنیت اطلاعات، اطمینان حاصل شود.

استاندارد تجربه ی برتر امنیت اطلاعات، در اصل مجموعه ای است از اصول واقعی و درستی كه از طریق بهترین تجربیات سازمان های عضو به دست آمده و بر اساس نیازهای سازمان های مختلف ایجاد شده است.

بسیاری از حرفه ای های امنیت اطلاعات ، از این استاندارد به عنوان  استانداردی ارزشمند یاد می كنند كه می توان آن را در تمام سطوح امنیتی سازمان ها در سرتاسر جهان به كار برد.

منافع استفاده از استاندارد

ایجاد یك محیط مدیریتی- تجاری

برای ایجاد یك محیط مدیریتی-تجاری كه در آن ریسك های امنیتی قابل كنترل باشند ، نیاز است:

-          امنیت اطلاعات در وضعیت ایده آل قرار داشته باشد

-          بهترین تجربه ها برای طراحی، تولید، نصب و اجرا و همچنین نگهداری سیستم های اطلاعاتی در نظر گرفته شود.

هر چند انجام همه این امور كاری طاقت فرسا و پیچیده است ، زیرا یك سازمان در یك مسیر پویا با مسایل زیادی رو به رو می شود ، از جمله :

-          فشار های ناشی از وضعیت های دشوار اقتصادی جهان كه سازمان با آن مواجه است.

-           اعتماد فزاینده ای كه بر پایه ی  سیستم اطلاعاتی برپایه IT ایجاد می شود

-     خطرات و تهدیداتی كه كامپیوتر ها و شبكه ها با آن مواجه اند و  تكنیك ها و فناوری های آن روز به روز در حال افزایش و پیشرفت است

-          نیازهای تجاری سیستم ها و كارمندان برای انجام سریع و آسان كارها

-          نبود مهارتهای كلیدی ، کارشناسی و دیگر منابع در بسیاری از حوزه های پر اهمیت .

بنابراین ، سازمان ها نیازمند  تعریفی ساده و عملیاتی اند كه شامل تكنیك های مناسبی برای بالابردن سطح امنیت اطلاعات باشد و بتواند این تكنیك ها را به شکل عملیاتی در سازمان پیاده سازی كنند . این چیزی نیست جز استاندارد تجربه ی برتر امنیت اطلاعات!

اندازه گیری میزان کارایی در برابر استاندارد

اگر چه استاندارد تجربه ی برتر مشخص می كند كه چه كاری باید انجام شود،  اغلب سازمان ها می خواهند بدانند كه در برابر یک استاندارد باید چه كاری انجام دهند. در واقع ، اعضای ISF می توانند از ممیزی وضعیت امنیت اطلاعات، بهره بگیرند و این می تواند تا حدی آنها را به استاندارد نزدیك كند.

این ممیزی به سازمان كمك می كند كه بتواند توافق های امنیت اطلاعات موجود در سازمان را آزمایش کند و نمره ی خود را در برابر استاندارد ببیند.


این پروسه در عكس زیر كاملا مشخص است :


اعمال كردن استاندارد

استاندارد تجربه ی  برتر ، به پنج بخش جداگانه تقسیم می شود كه هر كدام  محیط كاری مشخصی را در نظر گرفته است.

در اصل استاندارد ، بر چگونگی پشتیبانی نقاط و فرآیند های كلیدی سازمان توسط امنیت اطلاعات تمركز دارد. این فرآیند ها تا اندازه ی  زیادی به میزان وابستگی سازمان به IT بستگی دارد و بیشتر از همه روی بخش هایی كه حیات سازمان  به آن ها بستگی دارد  متمركز می شوند.

به همین دلیل بخش برنامه های كاربردی تجاری پر اهمیت (Critical Business Application ) جز مركز طراحی این استاندارد است. این ارتباط در شكل زیر نشان داده شده است :


 

بخش تاسیسات كامپیوتری (Computer Installation ) و شبكه ها (Networks ) به عنوان شالوده ی زیربنایی برای اجرای برنامه های كاربردی تجاری را فراهم می كند. بخش توسعه ی سیستم ها (Systems Development ) نیز چگونگی برخورد با برنامه ی كاربردی جدید را مشخص می كند. مدیریت امنیت (Security Management ) نیز مشخص كننده ی كنترل ها و هدایت در سطح بالاست.

در جدول زیر ، بخش های بالا به طور اجمالی معرفی شده اند :

منظر امنیت

كانون توجه

ناحیه ی كاری

مدیریت امنیت

مدیریت امنیت در سطح بالای سازمان

تعهدی تمامی مدیران سطح بالای سازمان برای بالا بردن سطح امنیت اطلاعات سازمان با در اختیار قرار دادن تمامی منابع در این جهت

برنامه های كاربردی پر اهمیت

تمامی برنامه های كاربردی كه برای حیات تجاری سازمان لازم است.

تمامی نیاز های امنیتی برنامه های كاربردی و مقرراتی كه وضع می شود تا ریسك های مربوط به برنامه های كاربری در سطح قابل قبولی قرار گیرند.

تاسیسات كامپیوتری

تاسیسات كامپیوتری كه برنامه های كاربردی را پشتیبانی می كند.

تعریف تمامی نیاز ها برای سرویس كامپیوترها و چگونگی راه اندازی كامپیوتر ها و اجرای آن برای تامین نیازهای تعریف شده

شبكه ها

شبكه ای كه یك یا چند برنامه كاربردی را مشخص می كند

چه نیاز هایی برای سرویس شبكه ها باید تعریف شوند ، و چه شبكه هایی باید راه اندازی و اجرا شوند تا این نیاز ها را تامین كنند.

توسعه سیستم

واحد یا حوزه ی توسعه ی سیستم ها یا  پروژه ی توسعه ی سیستم مشخص

چگونه نیازهای تجاری (ازجمله نیاز های امنیتی ) یك سازمان ، تعریف می شود و چگونه سیستم ها طراحی و ساخته می شوند تا پاسخگوی این نیازها باشند.

 http://www.systemgroup.net/fa/view/style.asp?p=5.3&i=650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


معیارهای ارزیابی منابع مرجع اینترنتی

عمومی ,

پنجشنبه 3 خرداد 1386

پریسا خاتمیان فر


کارشناس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

 


چکیده
با توجه به افزایش روزافزون حجم منابع اطلاعاتی، ارزیابی این نوع منابع به خصوص منابع مرجع، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دسترسی به اطلاعات که استفاده از دانش بشری را برای استفاده‌ كنندگان آسان می کند و نقش مهمی در پاسخگویی به سؤالات و رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این راستا، با توجه به انتشار بسیاری از منابع مرجع در اینترنت (رایگان / غیر رایگان) كتابداران باید علاوه بر شناسایی و استفاده از آنها برای پاسخگویی به پرسشهای كاربران، با استفاده از معیارهای ارزیابی خاص منابع مرجع اینترنتی، اعتبار و ارزش آنها را بررسی كرده و نسبت به این امر اطمینان حاصل كنند. در این مقاله، با توجه به اهمیت ارزیابی این نوع منابع، متون مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و سیاهه وارسی مربوط به معیارهای ارزیابی منابع مرجع اینترنتی ارائه می گردد.

كلیدواژه ها:  منابع اطلاعات، منابع الكترونیكی،  ارزیابی، منابع مرجع، وب جهانی

کل مقاله :

http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol7/khatamiyanfar_abs.htm


10 قاعده طلایی گوگل به روایت اریك اشمیت

عمومی ,

سه شنبه 1 خرداد 1386

یکشنبه، ۳۰ اردیبهشتماه ۱۳۸۶

اریك اشمیت به این واقعیت اشاره دارد كه خلاقیت و پرورش آن در كاركنان یك شركت، رمز پیروزی در شركت‌های دیجیتالی امروز جهان است.10 قاعده طلایی گوگل به روایت اریک اشمیت
علی‌محمد آقازمانی- حیات‌نو
اریک اشمیت، مدیرعامل گوگل، چندی پیش در مقاله‌ای در نشریه نیوزویک، قواعد طلایی کسب‌وکار یکی از برترین شرکت‌های دیجیتالی جهان را تشریح کرد. اگرچه رهبران گوگل بر خلاف رهبران مایکروسافت، در انتشار مقاله و گزارش تخصصی، فعالیت کم‌تری دارند، اما مطالبی که هر از گاهی توسط آنان ارائه می شود، قابل تامل است. متن حاضر، روایتی است از راهکارهایی که گوگل در کسب‌وکار در دنیای دیجیتال به آنها وابسته است. اریک اشمیت به این واقعیت اشاره دارد که خلاقیت و پرورش خلاقیت در کارکنان یک شرکت، رمز پیروزی در شرکت‌های دیجیتالی امروز جهان است. این خلاقیت است که کارآفرینی دیجیتالی را به بهترین شکل ممکن پرورش و هدایت می‌کند و این تضمینی برای بقا در دهکده جهانی است.

مقدمه
در گوگل، ما پیتر دروکر (پدر مدیریت نوین در قرن بیستم) را به عنوان یک معلم تجارت معروف می‌شناسیم که می‌تواند کارگرهای اطلاعاتی جدیدی را پرورش دهد. دروکر واژه کارگرهای اطلاعاتی را در سال 1959 ابداع کرد. او بر این عقیده بود که کارگرهای اطلاعاتی کارگرهایی هستند که باور داشته باشند که مفید و موثراند نه اینکه مانند دیگران فقط از ساعت 5 تا 9 صبح بر اساس وظیفه سر کار بروند.

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به دنبال این گونه کارمندان بروند و از آنها بهره بگیرند می‌توانند به عنوان شرکت‌های برتر در 25 سال آینده معرفی گردند. در واقع گوگل نیز مبنای کار خود را بر چنین اساسی پایه‌ریزی کرده است. بحث در مورد این موضوع که آیا شرکت‌های بزرگ می‌توانند این کارکنان اطلاعاتی را مدیریت کنند یکی از بحث‌های اصلی در سال‌های گذشته بوده است. به دلیل اینکه عدم مدیریت درست در این بخش باعث از کار افتادن شرکت خواهد شد این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مباحثی که در اینجا مطرح می‌کنیم 10 قانون اصلی است که ما برای موثر بودن کارکنان اطلاعاتی به شما معرفی می کنیم. به دلیل اینکه در بسیاری از کارخانه‌ها کارکنان اطلاعاتی اصلی مهندسان هستند در اینجا نیز مبنای کار ما مهندسان خواهند بود. اما بعضی از این قانون‌ها به دیگر کارکنان نیز تعلق دارد.

1- به وسیله تشکیل کمیته و شورا اقدام به استخدام کنید
به طور کل کسی که در گوگل درخواست استخدام را مطرح می کند حدود 12 مصاحبه مختلف را پشت سر می‌گذارد تا استعدادها و مهارت‌های او مشخص شود. هر کدام از اعضای کمیته نظر خود را ابراز می‌کنند. این عملیات باعث می‌شود تا استانداردهای کار بالاتر رود. درست است که زمان بیشتری را صرف می‌کند ولی ما فکر می‌کنیم که ارزش آن را دارد. اگر شما افراد با قابلیت را استخدام کنید و در هنگام مصاحبه به آنها فشار زیادی را وارد کنید، باعث می‌شود تا آنها نیز مهارت خود را به نمایش بگذارند ما از ابتدا در گوگل به این صورت شروع به استخدام کردیم و مبنای کار مان در این شرکت اینگونه کارکنان هستند.

2- خواسته‌های آنان را فراهم کنید
همانطور که دروگر می گوید: همه چیزهای مزاحم را از جلوی آنان بردارید. ما امکانات استانداردی را برای آنها ترتیب داده‌ایم که شامل اسباب و وسایل نهار خوری، باشگاه ورزشی، رختشوی‌خانه، اتاق ماساژ، آرایشگاه، کارواش، خشک شویی‌، اتوبوس‌های ایاب‌وذهاب و هر چیز دیگری که یک مهندس به آن احتیاج دارد. به این نکته توجه داشته باشید که برنامه‌نویس‌ها دوست دارند که فقط برنامه نویسی کنند. دیگر احتیاجات آنها را ما برآورده می‌کنیم.

3-مکان کار آنها را نزدیک به هم قرار دهید
تقریبا تمام پروژه‌ها در گوگل پروژه‌های تیمی هستند و اعضای تیم‌ها احتیاج به برقراری ارتباط با یکدیگر دارند. بهترین راه برای ارتباط برقرار کردن آنها این است که اعضای تیم‌ها را در هنگام کار نزدیک به هم قرار دهید. در واقع اداره را به محلی برای به اشتراک گذاشتن تفکرها تبدیل کنید. با این روش هنگامی که یک برنامه‌نویس می‌خواهد با همکار خود صحبت کند دسترسی آسان خواهد بود، نه تلفن، نه ایمیل و نه هیچ زمان از دست رفته‌ای برای پاسخ. همچنین اتاق‌های کنفرانسی وجود دارد که برنامه‌نویسان می‌توانند به طور ساعتی از آن برای مشورت کردن استفاده کنند. در واقع نشستن در کنار یک برنامه‌نویس بزرگ می‌تواند بسیار با ارزش باشد.

4-هماهنگی
به دلیل اینکه برنامه‌نویسان در فاصله کمی از یکدیگر قرار دارند. درصد هماهنگی نیز بالا خواهد رفت. چون هر برنامه‌نویس قادر خواهد بود که به آسانی و بدون تلف کردن وقت بفهمد که اعضای گروه خود در حال حاضر در کدام بخش از پروژه قرار دارند. آیا او نیز همراه آنان است یا از برنامه عقب است و این به دلیل فاصله نزدیکی فیزیکی آنان خواهد بود.

5-استفاده نامحدود کارکنان از ابزارهای شرکت
یکی از این ابزارها وب است. صفحات داخلی وب که در داخل شرکت برای انجام پروژه‌ها استفاده می‌شود. آنها به طور کامل اندیس‌گذاری می‌شوند و برای اعضای تیم پروژه قابل استفاده خواهد بود.به عنوان مثال یکی از دلایل موفقیت Gmail آزمایش شدن این سرویس به طور مکرر بود. یعنی خود کارکنان با صفحات وب داخلی شرکت ماه ها این سرویس را مورد بررسی قرار دادند.سپس پس از مدتی آن را روانه بازار کردند و می‌بینید که به موفقیت بسیاری نیز دست یافته است.

6- خلاقیت را تشویق کنید
مهندسان گوگل 20% از وقتشان را فقط برای انتخاب پروژه مصرف می‌کنند. البته این زمان از دست نرفته و باعث می‌شود که پروژه‌های خوبی حاصل شود. اما به طور عمومی ما به انسان‌های خلاق اجازه می دهیم که خلاق باشند. یکی از سلاح‌های نا مخفی ما نظریات ارسال شده به وسیله پست است. صندوق پستی که مردم از سراسر دنیا پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما بوسیله آن ارسال می کنند. در واقع ما اجازه می دهیم تا خود مردم آن چیز را که می پسندند ارائه دهند و ما روی آن طرح‌ها کار کنیم.

7- تلاش برای رسیدن به رضایت عمومی
در واقع در سیستم‌های مشارکتی ما همیشه یک تصمیم گیرنده نهایی وجود دارد. ما به این قضیه معتقدیم که افراد بیشتر بسیار باهوش تر از افراد کمتر هستند.و در واقع ما یک پهنای اطلاعاتی قبل از تصمیم‌گیری نیاز داریم. در گوگل نقش مدیر در واقع یک جمع کننده نظرات است نه یک دیکتاتور در تصمیم رسیدن به رضایت عمومی گاهی اوقات بسیار طول می‌کشد. اما همیشه پروژه‌ای کامل تر بوده است که تیمی تر بوده است.

8- زیان‌آور نباشید
مطالب زیادی در مورد شعار گوگل نوشته شده است که ما سعی می‌کنیم با آن زندگی کنیم. همانطور که در تمام موسسات و سازمان‌ها افراد در مورد نظرات شان احساساتی هستند در گوگل نیز چنین است.در گوگل هیچ کس به صندلی مدیریت نمی رسد مگر اینکه مبتکر طرح های نوین باشد. ما در واقع جوی از تحمل و احترام در مقابل نظرات مردم به راه انداخته‌ایم نه جوی که در آن پر از بله در مقابل نظرات مردم باشد.

9-داده‌ها تصمیمات را حرکت می‌دهند
در گوگل تمام تصمیمات بر مبنای تجزیه و تحلیل گرفته میشود. ما سیستمی را برای مدیریت اطلاعات به راه‌انداخته‌ایم که نه تنها در وب بلکه در داخل شرکت‌مان نیز ما را یاری می‌رساند. در همین راستا آنالیزورهایی را استخدام کرده ایم که به سختی بر روی داده‌ها کار می‌کنند و ما را به روز نگه می‌دارند.

10- بطور موثر ارتباط برقرار کنید
هر جمعه ما مجمعی برای آگاهی دادن، معرفی، سوال و جواب ( و البته نوشیدنی و غذا) را برگزار می‌کنیم. این مجمع به مدیران اجازه می‌دهد تا هر هفته با کارکنان خود انتخاب بر قرار کنند و یا بالعکس. گوگل اطلاعات خود را به طور وسیعی برای دیگر سازمان‌ها یا موسسات منتشر می‌کند. برخلاف دیگران ما بر این باوریم که قانون اول دومی را می سازد، یعنی پشت‌گرم بودن کارکنان در کار باعث وفاداری آنها در کار می‌شود. مهندسان به طور طبیعی روحیه رقابتی دارند. آنها در مقابل افرادی که دانش‌شان پایین‌تر است تحمل و دوام ندارند. اما نقریبا تمام پروژه‌های مهندسی تیمی هستند، داشتن یک فرد باهوش اما نامنعطف در تیم واقعا مرگ‌آور است.اگر ما جملاتی مانند "باهوش‌ترین فردی که تا به حال دیدم" یا "می‌خواهم دوباره با او کار کنم" را از گروهی شنیدیم باید در پروژه‌های بعدی نیز آنها را در یک تیم قرار دهیم.

یک مهندس خوب همیشه به این امر معتقد است که پروژه‌ای که در دست اوست باید بهتر از پروژه‌های قبلی باشد. برای تحقق یافتن این امر آنها باید کار تیمی‌شان را بالا تر ببرند و سعی کنند تا بوسیله کار تیمی این امر را استحقاق بخشند. نکته آخر این است که گوگل در حال رشد کردن است. دلیل این پیشرفت هم همین ارتباطات است. جلسات روز جمعه برای به دست آوردن یک دید جمعی از تیم است. به این نکته توجه داشته باشید که گوگل در حال حاضر یک سازمان است.

ما باید بر روی مدیریت خلاقیت و ابداع و ابتکار تمرکز کنیم. اما این تنها نقطه تمرکز در گوگل نیست. ما باید عملیات ها و کارهایمان را نیز به طور روز به روز مدیریت کنیم و این کار ساده‌ای نیست.ما در واقع در حال ساختن زیر بنا و پایه تکنولوژی هستیم که بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر از چیزهایی است که در تاریخ بشر ساخته شده است.

آنهایی که برنامه‌ریزی می‌کنند، یعنی این سیستم را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند باید دارای انگیزه بالایی باشند. در گوگل عملیات ها فقط آزمایشی نیستند بلکه آنها برای موفقیت مجموعه بسیار مهم هستند. به این دلیل باید سعی کنیم که در تمام پروژه‌ها موفق باشیم.

منبع
www.msnbc.msn.com/id/10296177/site/newsweek


 http://www.itna.ir/archives/article/006885.php


مودم چیست؟

سخت افزار ,

یکشنبه 30 اردیبهشت 1386

مودم دروازه ارتباطی ما با جهان است. به زبان ساده تر مودم یک وسیله موسوم به سخت افزار است که به کامپیوتر شخصی اضافه می شود و تفاوتی از لحاظ نسبت با دیگر وسایل سخت افزاری ندارد. مثلا چاپگر با فراهم آوردن توان امکان چاپ آثار تهیه شده توسط کامپیوتر وبا استفاده از نرم افزارهای کاربردی متنوع توان کاری کامپیوتر را زیاد می کند به همین ترتیب یک مودم متصل به کامپیوتر شخصی هم امکان کارهایی را می دهد که بدون ان به هیچ وجه ممکن نخواهد بود.دلیل اصلی به کارگیری مودم فراهم آوردن امکان ارتباط کامپیوتر شخصی با کامپیوتر های دیگر از طریق خطوط استاندارد تلفن است که وظیفه اولیه و اصلی هر مودم به حساب می آید.

 

مودم چگونه کار می کند؟

 می توان مودم را مشابه یک آداپتورAC به  DCمانند آنهایی که در ضبط صوت های کوچک یا تلفن بی سیم به کار می روند دانست.کار اصلی این آداپتور تبدیل جریان متناوب AC)) موجود در پریز استاندارد برق به مقدار و نوع جریان مستقیم (DC) مورد نباز برای کارکرد یک وسیله مشخص است.مودم هم بسیار شبیه این آداپتور است اما به جای تغییر و تبدیل انرژی الکتریکی سیگنالهای دیجیتالی تولید شده در داخل کامپیوتر شخصی را به اصوات آنالوگی تبدیل می کند که بتوان به سادگی از طریق خطوط استاندارد تلفن انتقال داد.

http://bazahw.com


آیا VPS را می شناسید ؟

عمومی ,

یکشنبه 30 اردیبهشت 1386


طبقه بندی موضوعی : سایر مقالات
نویسنده : كیانوش مرادیان
ناشر : همكاران سیستم
تاریخ انتشار : 02/02/1386

 

آیا VPS را می شناسید ؟

 

Virtual Private Servers یا سرورهای تخصصی مجازی جزء سرورهای پیشرفته با آخرین تكنولوژی مجازی سازی هستند. پایه كار،  تقسیم  مجازی یك سرور قدرتمند فیزیكی به چندین سرور مجازی است به طوری که هر یك از سرورهای مجازی كاملا مانند یك سرور فیزیكی شبكه مشاهده می شوند و با همان ساختار اولیه و اسكریپت ها ، كاربران ، پردازش ها ، سیستم فایل و ... عمل می کنند.

 

اساس سرور مجازی :

VPS درست مانند یك سرور مستقل شبكه عمل  می کند.

 

این سرور ،پردازش ها، كاربران ، فایل ها و دسترسی به Root ویژه  خود را دارد.

هر سرور، دارای آدرس شبكه ، شماره پورت ، جدول ها ، فیلترینگ و قوانین روتینگ ویژه است.

هرسرور مجازی ساختار و تعاریف خاص خود را برای سیستم و نرم افزارهای كاربردی دارذ.

هر سرور مجازی دارای ورژن سیستم عامل و نرم افزار ویژه  است.

هر سرور مجازی قادر به حذف ،اضافه و تغییر فایل هاست به طوری که می توان نرم افزارهای كاربردی متفاوتی روی آن ها  نصب کرد .

 

 

 

 

همان طور  كه در شكل بالا دیده می شود ،هر VPS، مستقل از دیگر سرورهای مجازی است.. کع هریك می توانند نرم افزارهای كاربردی خود را داشته باشند.  كاربر Root درست مانند سرور مادر، حقوق دسترسی كامل را به سرور خود اختصاص می دهد.

این سرور ها دارای قابلیت های فراوانی برای نصب انواع نرم افزار و كاربری های متفاوت و متنوع هستند. اما راه اندازی تمام امكانات روی یك سرور مجازی ، به سب  اشغال منابع پردازشگر و حافظه سبب. هرز رفتن و کندی کار می شود. برای جلوگیری از هرز رفتن منابع ، از یك سری قوانین برای تخصیص منابع   پیروی  می شود كه بسته به نوع نرم افزارهای مورد نیاز (برای نصب و كاربری آن ها ) متفاوت هستند.  با این قوانین قادر خواهیم بود  بیش ا ز 20 منبع اصلی سیستم خود را مدیریت کنیم و برای آن ها حداكثر و حداقل درنظر بگیریم .

مدیریت منابع به ما امکان می دهد تا حداقل حافظه RAM و CPUرا برای هر VPS اختصاص دهیم. به این ترتیب از تأثیر سرورهای مجازی دیگر كاسته می شود و سرور مجازی قادر به انجام وظایف خود به شکل نرمال خواهد بود. همچنین مازاد منابع به سرورهایی كه به منابع بیشتری احتیاج دارند، اختصاص می یابد .

سرورهای مجازی VPS فاصله ای را كه بین سرورهای به اشتراك گذارده شده و سرورهای اختصاصی وجود داشت پرکرده و دارای كلیه مزایای یك سرور اختصاصی است.

سرورهای مجازی یا VPS دارای پنج فایده عمده هستند :

قیمت : سرورهای مجازی امکان داشتن سرور عملیاتی کامل را تنها با داشتن كسری از قیمت سرور مادر فراهم خواهند آورد.

یكپارچگی اطلاعات : با داشتن VPS قادر به تعریف نسخه پشتیبان از نوع Incremental روی Raid Array 5 خواهید شد.

مدیریت : ماهیت  سرور مجازی به معنی امكان اعمال مدیریت روی نرم افزارهای مختلف و نصب Patch ها و Update هاست . نگران بروزرسانی بسته های نرم افزاری نباشید، زیرا  توسط خود ما قابل كنترل هستند.

عملیاتی بودن :  سرور مجازی یا VPS كاملا عملیاتی است و مانند یك سرور مستقل عمل می كند.

استفاده مؤثر از منابع : با سرور مجازی قادر به دسترسی بر منابع مورد نیاز خواهید شد. در صورت نیاز بیشتر می توانید به راحتی آن را مدیریت کنید و منابع لازم را به نرم افزار خود اختصاص دهید.

 

سرورهای مجازی  چهار فایده اساسی در  به اشتراك گذاری دارند:

كنترل :  سرور اختصاصی مجازی دسترسی Root را به شما خواهد داد، به این ترتیب امكان اعمال تغییرات رادر تنظیم و ساختار سیستم فایل  خواهید داشتو قادر خواهید بود نرم افزار را نصب کنید ، آن را تغییر دهید  یا  حذف کنید. در محیط به اشتراك گذارده شده ، می توانید به ساختار اعتماد کنید و بهترین كارایی را از سیستم  انتظار داشته باشید.

امنیت : با سرور مجازی، سیستم فایل شما قابل مشاهده توسط دیگر سرورهای مجازی نیست. در سیستم های به اشتراگ گذاری، دیگر كاربر با دسترسی Shell ، می تواند هركاری در محیط به اشتراك گذارده شده انجام دهد. اما این امکان در سرور های مجازی وجود ندارند و امنیت و اختصاصی بودن اطلاعات حفظ خواهد شد.

ایزوله بودن : در محیط های به اشتراك گذارده شده درصورت اجرای چندین اسكریپت، امكان اختلال در كار و نقصان وجود دارد ، زیرا منابع به طور كامل ایزوله نیستند. در VPS شما دارای منابع كاملا ایزوله هستید و نرم افزارهای به اشتراك گذارده شده در روند كاری سرور اشکال ایجاد نمی كند.

كارایی : در  محیط به اشتراك گذاری منابع، امكان استفاده از حداكثر منابع توسط پردازشی خاص وجود دارد.  این امکان ، از قابلیت و كارایی سیستم می كاهد. در  سرور اختصاصی مجازی در واقع شما ظرفیتی از منابع را برای كارهر سرور نضمین می كنید.  به این ترتیب امكان استفاده از آن ها در صورت نیاز وجود خواهد داشت و كارایی فدای نوع استفاده از منابع توسط نرم افزارها نخواهد شد.

 

مطالب بالا ،  دلایلی مستند و منطقی برای استفاده از سرور های مجازی و پیاده سازی VPS در شبكه های كامپیوتری هستند. هرچند استفاده از  سرور مستقل در ظاهر آسان تر  و در صرفه جویی زمان مؤثرتر است ،  وقتی به فایده های سرور مجازی و صرفه جویی  در هزینه فكر كنیم، به استفاده بیش از پیش از آن  تشویق خواهیم شد.

http://www.systemgroup.net/fa/view/style.asp?p=5.3&i=646


یك پیام كوتاه و مبلغ كاركرد تلفن همراه

گوشه و کنار فناوری اطلاعات ,

پنجشنبه 6 اردیبهشت 1386


5 اردیبهشت 1386 - مشتركین تلفن همراه شركت ارتباطات سیار از این پس می‌‏توانند با ارسال یك پیام كوتاه SMS به شماره 30009 از كاركرد به روز تلفن همراه خود مطلع شوند.
مشتركین می‌‏توانند درخواست خود را مبنی بر دریافت صورت حساب تلفن همراه در تاریخ مورد نظر به صورت یك پیام كوتاه به شماره 30009 ارسال كرده و پس از آن منتظر دریافت ریز صورت حساب خود به صورت اعلام كاركرد تلفن شهری، بین شهری، پیام كوتاه و دیگر هزینه‌‏های مورد نظر باشند كه تا به امروز تنها هر دو ماه یكبار و به صورت دوره‌‏ای بر قبوض كاركرد منظور می‌‏شد .
براساس این گزارش، مشتركین تنها باید تاریخ مورد نظر خود را به صورت عدد به شماره مذكور ارسال كنند.
گفتنی است، پیش از این مشتركین تلفن همراه می‌‏توانستند با مراجعه به سایت MCI.IR تنها از صورت حساب دوره‌‏ای مكالمات خود باخبر شوند .


بقیه مطالب وبلاگ l یک مثال ساده در ماکرو نویسی
l ایجاد یک ماجول در ماکرو
l اولین درس ماکرو
l آغاز ماکرو نویسی در اکسل
l تبلت پی سی چیست؟
l سیستم عامل آندروید چیست ؟
l ملکه تبلت‌ درCES 2011 کیست؟
l چگونه یك متخصص امنیتی شوم؟
l تحلیلى اقتصادى از تاثیر اینترنت و فناورى اطلاعات بر بازارها و موسسات بیمه‌
l راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز فناوری دنیا در چین
l معرفی MRTG به عنوان نرم افزار Monitoring شبکه
l نرم‌افزار یک ‌بیستم صادرات هند را شامل می‌شود
l سایت انستیتوی فیلم آمریكا
l What is Chief Information Officer
l مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از فناوری‌های بی‌سیم و موبایل

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic